Slide background

ภารกิจสำคัญและองค์ความรู้

ภารกิจสำคัญและองค์ความรู้
ของสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.)
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

ขอเชิญร่วมพิจารณา

ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ได้ที่นี่

Slide background

สภาการศึกษา

ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาระดับชาติ
จัดประชุมทางวิชาการ
การวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 16
รายละเอียดเพิ่มเติม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด

แนะนำลิงค์